Isnin, 22 Oktober 2012

PENDEDAHAN DS ANWAR DAFTAR PEMILIH MERAGUKAN SPR DI PARLIMENUCAPAN  Y.B. DATO SERI ANWAR IBRAHIM PERBAHASAN RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN 2013
DI PERINGKAT JAWATANKUASA
BERKAITAN  
SURUHANJAYA  
PILIHAN RAYA
Daftar Pemilih yang Meragukan


Jawatankuasa Pilihan Parlimen (PSC) untuk Penambahbaikian Pilihan Raya telah dibekalkan maklumat data pemilih oleh SPR yang dikeluarkan pada 25 Mac 2012. Pengauditan komputer telah dijalankan ke atas data yang dibekalkan.


Hasil pengauditan tersebut mendapati tiga kepincangan besar yang membabitkan: (1) Keraguan terhadap kelayakan permohonan pemilih
(2) Alamat pemilih yang tidak lengkap
(3) Rombakan dan penggabungan lokaliti yang menimbulkan kekeliruan


Profail Daftar Pemilih sehingga Suku-4 2011 yang dibekal kepada
Anggota PSC Penambahbaikian Proses Pilihan Raya


Tarikh Diterbitkan
25 Mac 2012
Jumlah Data
12,477,502 nama
Jumlah Data diaudit
11,584,956 pemilih


Pecahan Data mengikut Negeri

Negeri
Daftar PSC
Statistik ST4/2011
Johor
1525444
1525444
Kedah
994352
994352
Kelantan
872614
872614
Melaka
423070
423070
Negeri Sembilan
525986
525986
Pahang
705446
705446
Perak
1361001
1361001
Perlis
131725
131725
Pulau Pinang
811750
811750
Sabah
904506
904506
Sarawak
14928
1024240
Selangor
1906008
1906008
Terengganu
611583
611583
W.P Kuala Lumpur
760578
760578
W.P Labuan
23786
23786
W.P Putrajaya
13179
13179
Jum Keseluruhan Pemilih
11585956
12595268


Nota: Sejumlah 1,009,312 (98.5%) data pemilih Negeri Sarawak GAGAL dibekalkan oleh SPR
kerana Fail yang diperoleh bagi Negeri Sarawak mengandungi 906, 474 data dengan hanya
14,928 pemilih Negeri Sarawak( iaitu 1.5% daripada jumlah pemilih negeri Sarawak). Bakinya berjumlah 891,548 pemilih adalah pemilih Negeri Sabah yang bertindih dalam Fail bagi Negeri Sabah dan terpaksa dikecualikan dalam proses audit.


A. Audit terhadap Kelayakan Pemilih

·    Kelayakan pemilih adalah ditentukan menerusi Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan
(seperti dilampirkan).

·    Dalam Daftar Pemilih yang dibekalkan, data yang menjurus kepada kelayakan pemilih adalah tarikh permohonannya (tarikh pohon) yang dapat diuji dengan tarikh lahir iaitu sama ada pemilih tersebut telah mencapai umur 21 tahun pada tarikh pohon.

·    Audit mendapati sejumlah 282, 086 nama pemilih yang tarikh pohonnya janggal.

·    Kes-kes kejanggalan yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

Tarikh Pohon
Jumlah
T iada Tarikh Pohon
4,799
Sebelum Tarikh Lahir
367
Pada Hari Lahir
282
Sebelum Umur Persekolahan
246
Umur Persekolahan Rendah
412
Umur Persekolahan Menengah
1,049
Antara 17 20 Tahun
12,810
Antara 20 20 ½ Tahun
75,571
Antara 20 ½ - 21
186,550
Jumlah Kejanggalan Tarikh Pohon
282,086


·    SPR jelas bersikap berwenang terhadap Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan berkenaan
Kelayakan Pemilih


Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan

Kelayakan pemilih

119.  (1)     Tiap-tiap warganegara yang

(a)    telah mencapai umur dua puluh satu tahun pada tarikh kelayakan;

(b)   bermastautin di dalam sesuatu bahagian pilihan raya pada tarikh kelayakan yang sedemikian atau, jika tidak bermastautin sedemikian, ialah seorang pengundi tidak hadir; dan

(c)   didaftarkan, di bawah peruntukan mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pilihan raya, dalam daftar pemilih sebagai pemilih dalam bahagian pilihan raya tempat dia bermastautin pada tarikh kelayakan,

berhak mengundi di dalam bahagian pilihan raya itu dalam mana-mana pilihan raya ke Dewan Rakyat atau Dewan Undangan melainkan jika dia hilang kelayakan di bawah Fasal (3) atau di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan berkaitan dengan pilihan raya; tetapi tiada seorang pun boleh mengundi dalam pilihan raya yang sama di dalam lebih daripada satu bahagian pilihan raya.

(2) Jika seseorang berada di dalam sesuatu bahagian pilihan raya semata-mata oleh sebab dia ialah seorang pesakit di suatu institusi yang disenggarakan keseluruhannya atau terutamanya untuk menerima dan merawat orang yang mengidap penyakit mental atau kecacatan mental atau semata-mata oleh sebab dia ditahan dalam jagaan, maka dia hendaklah bagi maksud Fasal (1) disifatkan tidak bermastautin di dalam bahagian pilihan raya itu.

(3) Seseorang hilang kelayakan untuk menjadi pemilih dalam mana-mana pilihan raya ke Dewan Rakyat atau Dewan Undangan jika

(a)    pada tarikh kelayakan  dia ditahan sebagai orang  yang  tidak sempurna akal  atau sedang menjalani hukuman pemenjaraan; atau

(b)    sebelum tarikh kelayakan dia telah disabitkan atas suatu kesalahan di dalam mana- mana bahagian Komanwel dan dihukum dengan hukuman mati atau pemenjaraan selama tempoh melebihi dua belas bulan dan pada tarikh kelayakan itu dia masih kena menjalani apa-apa hukuman bagi kesalahan itu.

(4) Dalam perkara ini

(a)     pengundi  tidak  hadir”  ertinya,  berhubung  dengan  mana-mana  bahagian  pilihan raya,   mana-mana   warganegara   yang   berdaftar   sebagai   pengundi   tidak   hadir berkenaan dengan bahagian pilihan raya itu;

(b) tarikh kelayakan” ertinya tarikh seseorang memohon supaya didaftarkan sebagai pemilih  dalam  sesuatu  bahagian  pilihan  raya,  atau  tarikh  dia  memohon  untuk menukar pendaftarannya sebagai pemilih dalam suatu bahagian pilihan raya yang lain, mengikut peruntukan mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pilihan raya.


Contoh-contoh Kes Kejanggalan Tarikh Pohon

I. Contoh Tarikh Pohon Sebelum Lahir
Nama
H`NG SAU CHING
No Kad Pengenalan
790823085885
Parlimen
PARIT BUNTAR
Tarikh Lahir
1979-08-23
Tarikh Pohon
1950-01-15


II. Contoh Tarikh Pohon Pada Hari Lahir
Nama
NUR KHALIDA SALMI BINTI MOHD NAWAR
No Kad Pengenalan
821026105010
Parlimen
SERDANG
Tarikh Lahir
1982-10-26
Tarikh Pohon
1982-10-26


III. Contoh Tarikh Pohon Sebelum Umur Persekolahan
Nama
ZULKARNAIN BIN HARUN
No Kad Pengenalan
790531065559
Parlimen
SETIU
Tarikh Lahir
1979-05-31
Tarikh Pohon
1980-05-29 (11 bulan 29 hari)


IV. Contoh Tarikh Pohon Pada Umur Persekolahan Rendah
Nama
MOHAMMAD NAGUIB BIN KHALID
No Kad Pengenalan
790818085733
Parlimen
TEMERLOH
Tarikh Lahir
1979-08-18
Tarikh Pohon
1991-05-16 (11 tahun 9 bulan 29 hari)


V. Contoh Tarikh Pohon Pada Umur Persekolahan Menengah
Nama
ROSYATI BINTI AHMAD
No Kad Pengenalan
780219125626
Parlimen
KINABATANGAN
Tarikh Lahir
1978-02-19
Tarikh Pohon
1992-11-27 (14 tahun 9 bulan 8 hari)
VI. Contoh Tarikh Pohon Antara Umur 17 – 20 Tahun
Nama
GOH HONG KEE
No Kad Pengenalan
860128075272
Parlimen
BAYAN BARU
Tarikh Lahir
1986-01-28
Tarikh Pohon
2006-01-14 (19 tahun 11 bulan 17 hari)


VII. Contoh Tarikh Pohon Antara Umur 20 20 ½ Tahun
Nama
MOHD SUKIMAN BIN YUSOFF
No Kad Pengenalan
891201115341
Parlimen
HULU TERENGGANU
Tarikh Lahir
1989-12-01
Tarikh Pohon
2010-03-07 (20 tahun 4 bulan 6 hari)


VIII. Contoh Tarikh Pohon Antara 20 ½ Tahun 21 Tahun
Nama
RATHINAKUMAR A/L GENGATHARAN
No Kad Pengenalan
891028105237
Parlimen
KUALA SELANGOR
Tarikh Lahir
1989-10-28
Tarikh Pohon
2010-08-08 (20 tahun 10 bulan 10 hari)


B. Audit Terhadap No Rumah dan Alamat Pemilih

·    Ujian terhadap maklumat no rumah dan alamat penuh iaitu sama ada terdapat maklumat tersebut dicatatkan dalam daftar pemilih ataupun tidak.
·    Menurut SPR, pendaftaran sebelum 16 Julai 2002, alamat penuh tidak dicatat, maklumat cuma memadai untuk tujuan penetapan lokaliti.
·    Walau bagaimanapun, apabila SPR menjalankan rombakan dan penggabungan lokaliti secara besar-besaran, jejak alamat pengundi hilang dalam daftar pemilih hingga menyukarkan penjejaka. Secara sengaja ataupun tidak SPR telah menggelapkan maklumat alamat pada Daftar Pemilih.

Pecahan Data Audit No Rumah dan Alamat Penuh Pemilih

No Rumah
Alamat Penuh
CatatanAda
(7,928,643 pemilih)

Ada
(4,703,965 pemilih)
·    Memuaskan
·    Membolehkan penjejakan pemilih oleh parti dan calon

T iada
(3,224,678 pemilih)
·    Jejak alamat hilang apabila lokaliti dirombak dan digabung.
·    Perlu dikemaskini dengan alamat JPNT iada
(3,657,313 pemilih)

Ada
(1,645,372 pemilih)

·    SPR perlu kemaskini rekod jika ada kelalaian merekod no rumah

T iada
(2,011,941 pemilih)

·    Pemilih sukar dijejak.
·    Perlu dikemaskini dengan alamat JPN


Contoh 1 - Contoh Kehilangan Jejak Alamat Pemilih sehingga menimbulkan
tuduhan pengundi hantu


Daftar Pemilih 2008
Daftar Pemilih PSC
Nama
ABD KHALID BIN IBRAHIM
No Kad
Pengenalan

461214105273
No Rumah
17
Alamat Penuh
(T iada)

Lokaliti

JLN 16/2
RUMAH KAKITANGAN
UNIVERSITI
Daerah Mengundi
SEKSYEN 16
KAWASAN UNIVERSITI
Nota: Tan Sri Khalid telah berpindah ke Kuala Selangor dalam Suku-1 2012.
Contoh 2 - Contoh Kehilangan Jejak Alamat Pemilih sehingga menimbulkan
kepayahan mencari alamat kediaman pemilih


Daftar Pemilih 2008
Daftar Pemilih PSC
Nama
MOHD NAWI BIN DAUD
No Kad
Pengenalan

500508035345
Alamat Penuh
(T iada)
No Rumah
28
Lokaliti
JLN 6/5B
SEK 6
Daerah Mengundi
SEKSYEN 16
SHAH ALAM S 6


Contoh 3 Contoh kelalaian SPR merekod no rumah daripada maklumat alamat penuh pemilih

Contoh No Rumah Lalai Direkod
Nama
AZIZURAHIM BIN SAKIMON
No Kad Pengenalan
760224105357
Parlimen
SHAH ALAM
DUN
KOTA ANGGERIK
Daerah Mengundi
SHAH ALAM S 18 TIMUR
Lokaliti
JLN 18/35 - 48...
No Rumah
-
Alamat1
NO 6
Alamat2
JALAN DANGSA 18/39
Alamat3
SEKSYEN 18
Poskod
40200
Bandar
SHAH ALAM
Tarikh Pohon
2011-06-27

Catatan
Sepatutnya kerani SPR mencatatkan NO 6” di ruangan No Rumah
tetapi sebaliknya hanya dash (-)


Contoh 4 Contoh alamat yang langsung tiada maklumat alamat dan no rumah dan alami kesukaran dijejaki setelah rombakan dan penggabungan lokaliti

Contoh Rekod T iada No Rumah dan Alamat Penuh
Nama
ARDAE @ ATHY A/L SIMMASALAM
No Kad Pengenalan
490507085141
Parlimen
SHAH ALAM
DUN
BATU TIGA
Daerah Mengundi
RIMBA JAYA

Lokaliti
JLN LENGKUAS 16 / 18 - 24 ( KG / JLN RIMBA JAYA / MUHIBBAH /
KARUPIAH )
No Rumah

Alamat1

Alamat2

Alamat3

Poskod

Bandar

Tarikh Pohon
1993-09-29
Catatan
Usaha untuk menjejaki pemilih amat sukar

C. Rombakan dan Penggabungan Lokaliti yang menimbulkan
kekeliruan

·    Penurunan ketara jumlah lokaliti:

DPI
Jumlah Lokaliti
DPI Induk 2007
94,801
DPI Semasa (2012)
79,044
Penurunan
15,757
·    Penurunan ini adalah semata-mata angka, jika penamaan dan maksud nama lokaliti tidak
diteliti.
·    Jika diteliti, rombakan dan penamaan lokaliti baru ini amat mengelirukan dan bercelaru.


Contoh 1 Nama lokaliti baru hasil rombakan yang mengelirukan


Kod Lokaliti

Nama Lokaliti
Jumlah
Pemilih

1084016001
(Shah Alam)
TMN BERKELEY ( JLN / LRG / LBH LTG / SLK / PSN UNTA /
RAJAWALI / LANG / ANGSA / KENARI / BANGAU / KASAWARI / UNDAN PUTIH )

3760
1084101002
(Shah Alam)
TMN BATU TIGA ( JLN / LRG BERLIAN / INTAN / ZAMRUD /
PERMATA ) TMN MUTIARA SUBANG / TMN NILAM

889
1032921007
(Puchong)
APT (SRI PINANG, PERMATA SARI, SRI JATI, SRI CAMELIA, CASA PUTERI, SRI DAHLIA & SEMARAK)

596
1002113001
(Pandan)

JLN PANDAN 3/8 - 3/10/P'PURI/FLAT PANDAN JAYA

2554
1022614001
(Pandan)

SEK 5 BBB/TMN LANGAT JAYA/JLN/LRG 5 - 5/16D

1956
1084012001
(Shah Alam)

SEK 11

2371
1084021002
(Shah Alam)

JLN 18/2 - 15...

2273