Azmin Ali menunjukkan sebahagian kandungan laporan PSC mengenai penambahbaikan sistem pilihan raya
KUALA LUMPUR - Pakatan Rakyat akan memfailkan notis untuk meminda laporan Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen (PSC) Berhubung Penambahbaikkan Proses Pilihan Raya bagi penyata monoriti dimuatkan dalam laporan itu.

Ahli PSC, Azmin Ali berkata, ia mempunyai hubung kait dengan daftar pemilih yang masih bermasalah walaupun Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) berjanji untuk menyelesaikannya.

“Perkara yang sama dibangkitkan sebelum ini, termasuk isu 42,000 pengundi yang meragukan kerana tidak mempunyai data di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dan didedahkan oleh Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia (Mimos) termasuk 80,000 pengundi yang berkongsi alamat.