Khamis, 25 Mac 2010

Kepenting Melayu Marhein atau kepentingan Melayu korporat?

Apabila ada percanggahan antara kepenting Melayu Marhein dan kepentingan Melayu korporat, apakah pendirian Ahli Parliament Umno? Itu merupakan soalan pokok yang dikemukan oleh Jeyakumar Devaraj.
Perbahasan terhadap Titah Baginda Yg Di Pertuan Agung

Saya hanya dapat peluang berbahas pada hari ke-enam. Sudah sampai ke takat itu, masa yang diberi pada tiap ahli.

Parlimen telah mengecut ke 20 minit. Oleh itu saya terpaksa tanggalkan beberapa hujjah untuk meringkaskan ucapan saya.

Terima kasih Tuan Yg Di Pertua memberi peluang untuk berbahas Usul Menjunjung Kasih terhadap Titah Baginda Yang Di Pertuan Agung

Pada 16 Mac, dalam ucapan YB Kuala Krau, usaha liberalasasikan ekonomi dibangkit. YB Kuala Krau telah memohon pada kerajaan agar kepentingan orang Melayu tidak diketepikan dalam perlaksanaan polisi liberalasikan ekonomi.

Saya ingin sokong permohonan YB Kuala Krau. Kepentingan orang Melayu harus diberi keutamaan dalam mana-mana polisi kerajaan kerana kaum 62 peratus Melayu memperolehi pendapatan di bawah RM3,000 se bulan. 62 peratus daripada keluarga Melayu miskin dan adalah begitu penting kepentingan golongan ini diberi keutamaan. Mana-mana polisi yang membawa kesan negatif pada masyarakat Melayu yang berpendapatan rendah harus ditolak. Apa gunanya pembangunaan ekonomi negara jika ia membawa tekanan pada majority dalam negara itu. Lebih baik buang polisi macam itu terus ke tong sampah.

Tuan Yg Di Pertua, isu kepentingan Melayu telah mengambil centre stage dalam politik Malaysia sejak sebelum Merdeka. Dalam Perlembagaan kita Perkara 153 telah menyatakan adalah menjadi tanggungjawab Yg Di Pertuan Agung memelihara kedudukan istimewa orang Melayu.

Pada saya, hasrat di belakang Perkara 153 adalah munsabah, walaupun kita boleh berbedza pemikiran  terhadap pembentukan polisi-polisi untuk membangunankan masyarakat Melayu.

Munasabah kerana apabila kita lihat sejarah moden dunia dalam 500 tahun yang lalu Suatu ekonomi baru telah menimbul di benua Eropah dan merebak ke seluruh dunia dan menembusi semua benua, semua rantau. Perkembangan aktiviti ekonomi baru telah membawa penghijarahan berjuta-juta manusia daripada Negara-negara asal mereka ke negara baru.

orang putih telah pergi ke Amerika, Afrika, Asia dan Australia

orang Afrika dibawa sebagai hamba ke Amerika dan Eropah

orang India dan Cina datang ke Asia Tengara sebagai koolie.

Kadang-kala apabila penghijarahan berlaku penduduk asal dipinggirkan dan dijadikan rakyat kelas dua di negara mereka sendiri. Masyarakat Inca umpamanya. Apabila Cortez membawa pasukan militer ke Amerika Latin, masyarakat Inca merupakan satu empair besar dengan system pertanian yang teratur dan masyarakat yang kaya. Tetapi masyarakat Inca ditewas dan dijadikan hamba dan dibawa kerja dilombong-lombong perak. Beribu-ribu mati. Akhirnya apabila Latin Amerika dapat kemerdekaan bukan keturunan kaum Inca yang menguasai negara-negara merdeka itu. Orang putih keturunan penjajah yang menjadi pemimpin negara-negara ini, dan orang Inca masih rakyat kelas tiga di negara mereka sampai hari ini.

Perkara yang hampir sama berlaku dengan Maori di NZ dan kaum Aborigine di Australia. Dan di Afrika Selatan kaum orang putih telah dapat menguasai negara itu untuk beberapa dekad dan menjadikan orang asal rakyat kelas dua di bawah sistem apartheid.

Oleh kerana kesemua ini, saya boleh memaham mengapa masyarakat Melayu telah mendesak supaya kepentingan orang Melayu dimaktubkan dalam perlembagaan negara ini sebagai Perkara 153. Perasaan risau dan bimbang mereka pada masa itu bukan satu khayalan yang tidak berasas.

Tuan Yg Di Pertua, saya juga setuju dengan point yang dibawa oleh YB Pasir Salak dalam pencelahan beliau semasa Ucapan Ketua Pembangkang – Pasir Salak telah hujah bahawa kerajaan BN telah mencapai banyak dan bahawa kita tidak harus pandang rendah terhadap pencapaian Umno–BN.

Saya setuju kerana pada 1957 kerajaan Malaya dikuasai orang putih. Tetapi dalam 52 tahun yang lalu, hampir semua jabatan dalam jentera kerajaan diketuai oleh orang Melayu. Ketua pengarah, ketua setiausaha, pengarah-pengarah kanan - hampir semua Melayu.

Dari segi agenda Melayu ini satu pencapaian yang besar. Jentera kerajaan di tangan Melayu.

Dan ini bukan suatu kerjayan yang kecil atau lemah. Budget Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2010: RM196 bilion. Ini merupakan satu pertiga Keluaran Kasar dalam Negeri. Kerajaan kita yang ada pengaruh besar dalam ekonomi negara. Dan kerajaan ini solid di tangan Melayu.

Pada 1957, adalah analisa bahawa Melayu miskin kerana syarikat-syarikat besar orang putih yang menguasai sector moden di Malaya - perladangan, pembankan, perlombongan, pembinaan. Dalam 50 tahun yang lalu, sebahagian besar daripada sector korporat telah pindah ke tangan kaum Melayu. Pemilikan ekuiti di sector korporat oleh individu Melayu dilapor sebagai 18 peratus pada masa ini.

Tetapi dalam sector korporat penguasaan/control adalah juga penting. Isu pengambilan pekerja, promotion untuk kakitangan, pemberian kontrak dan keputusan pelaburan. Kesemua ini ditangan eksekutif kanan.

Dulu syarikat-syarikat saperti Guthrie, Highland and Lowland, dan Golden Hope yang dimiliki orang putih  menguasai sector perladangan di Malaysia. Sekarang Sime Darby sedang memegang tanah perladangan seluas 600,000 ekar di Malaysia. Siapakah Pengerusi Besar Lembaga Sime Darby? siapakah CEO Sime Darby? siapakah pengarah-pengarah kanan di Sime Darby?  Bukan orang putih, bukan Cina, bukan orang India. Hampir semuanya orang Melayu.

Dan sama juga dengan syarikat-syarikat GLC yang lain -  KPJ, Pantai, Gamuda, Plus, Mas, CIMB, KTMB, Petronas. Walaupun pemilikan bukan di tangan individu Melayu, tetapi lembaganya dan posisi utama seperti CEO, Pengerusi Lembaga semua di tangan Melayu.

Kita harus ucap syabas pada Umno. Ini adalah kejayaan polisi Umno – telah mencapai sebahagian besar daripada agenda Melayu.

- Jenteraa kerajaan dalam tangan Melayu

- GLC yang kuasai beberapa sector juga di tangan Melayu

- Hampir 60 peratus dari KNK di kuasai oleh pihak Melayu

Permasalahannya adalah - masih ada kemiskinan di kalangan masyarakat Melayu.  Walaupun agenda Melayu sedang dicapai, masih Melayu biasa menghadapi banyak masalah.

Di Sg Siput, ada pelajar Melayu yang cicir kerana tidak dapat bayar tambang bas sekolah.  Di PPMS, suatu kampong dengan 85 keluarga, 14 murid sekolah menengah telah cicir kerana tidak dapat bayar tambang bas sebanyak RM50 sebulan.

Di kawasan perkampungan Sg Siput berpuluh-puluh keluarga Melayu desa yang tidak dapat bayar bil air sebanyak RM20 sebulan sehingga bekalan air ke rumah dipotong. Bil lektrik keluar atas kertas merah untuk berpuluh-puluh keluarga Melayu.

Mengapa wujudnya kemiskinan bagini banyak di kalangan masyarakat Melayu 52 tahun selepas Merdeka? Tidak boleh menyalahkan orang putih lagi. Tidak boleh menyalahkan pihak orang tengah Cina juga. Itu cerita lama.

Dari statistik kerajaan sendiri kita ketahui bahawa 62 peratus daripada keluarga Melayu mendapat pendapatan bulanan di bawah RM3,000. Mereka adalah petani, penoreh getah, nelayan, pekerja kilang, peniaga kecil, dan juga pekerja biasa di kerajaan. Mereka boleh dipanggil Melayu Marhein - satu istilah yang dicipta oleh Allayarham Soekarno.

34 peratus daripada keluarga Melayu perolehi pendapatan antara RM3,000 dan RM10,000. Mereka merupakan - pegawai kerajaan dan di GLC, dan juga kontraktor dan peniaga kecil.

Hanya 2.8% daripada keluarga Melayu berpendapatan antara RM10,000 dan 20,000 dan mereka adalah pegawai-pegawai tinggi di GLC, peniaga dan kontraktor besar dan juga para profesyional di sector swasta. Hanya suatu gelintir kecil keluarga Melayu, 0.5 peratus sahaja yang menerima pendapatan yang lebih daripada RM20,000, dan kebanyakan mereka merupakan kaum korporat dan pegawai tertinggi dalam GLC dan kerajaan.

Jadi ada empat golongan dalam masyarakat Melayu - Melayu Marhein, kakitangan kerajaan dan GLC, kontrakor dan businessmen, dan Melayu korporat.

Dalam konteks ini – apabila Ahli Parlimen sebut kepentingan Melayu apakah maknanya?

Apakah dia kepentingan orang Melayu? Adakah kepentingan semua lapisan masyarakat Melayu sama?

Adakah situasi di mana kepentingan lapisan bertentangan?

Di kawasan saya, Sg Siput ada sebuah kampong bernama Kg Temin. Suatu skim TSK (Tanaman Semula Kelompok) telah berlangsung di kampong ini. Risda telah beri pada seorang kontraktor Melayu. Sebahagian telah dilakukan. Pokok lama telah ditebang tetapi pokok baru belum ditanam. Dan sudah beberapa bulan sekarang. Apabila pekebun adu pada Risda, Risda cakap peruntukan telah dikeluarkan.

Suatu lagi kes adalah Perlop I di mana 43 peserta telah buat perjanjian dengan koperasi Risda untuk tanaman semula dengan kelapa sawit. Koperasi telah memakai tanah sebagai cagaran untuk buat pinjaman. Sekarang sudah 10 tahun. Langsung tiada kerja tanaman semula. Cukai tanah juga tidak dibayar. Duit pinjaman ke mana – berapakah jumlahnya?

Dalam kes-kes ini jelas bahawa kepentingan Melayu Marhein dijejas oleh aktiviti kontraktor Melayu yang cari untung besar tanpa melakukan kerja yang diwajib. Bila berlakunya percanggahan antara dua golongan Melayu, apakah pendirian Ahli Parlimen Umno? YB menyokong pihak mana – Melayu Marhein ataupun kontraktor Melayu?

Marilah kita meninjau perhubungan antara kepentingan Melayu korporat dan kepentingan Melayu Marhein.

Kerajaan kita sedang menggalakkan 'pelancongan kesihatan'. Ini akan membawa untung besar pada GLC-GLC yang menguasai hospital swasta – Pantai, Sime Darby, KPJ, Petronas dll akan mengaut untung besar. Melayu korporat tentu rasa seronok apabila untung korporat mereka meningkat. Tetapi perkembangan business di hospital swasta ekoran 'Health Tourism' akan mencepatkan penghijarahan keluar doctor pakar dari hospital kerajaan. Kesihatan dan kebajikan Melayu Marhein yang bergantung pada hospital kerajaan untuk rawatan terjejas.

Jadi, dalam hal ini – pelancongan kesihatan - kepentingan siapa dimajukan dan kepentingan siapa dipinggirkan?

Cukai GST adalah satu contoh lagi.  Adalah hasrat kerajaan untuk mengurangkan cukai terhadap korporat. Dulu, dalam tahun 1988 cukai korporat adalah 40 peratus dari untung syarikat. Sekarang telah turun ke 26 peratus. Tetapi kerajaan mahu turunkannya lagi – Singapura hanya ada cukai korporat sebanyak 19 peratus. Tetapi cukai korporat akan membebankan Melayu Marhein. Kos hidup akan meningkat.

So, apabila ada percanggahan antara kepenting Melayu Marhein dan kepentingan Melayu korporat, apakah pendirian Ahli Parliament Umno?

Isu-isu pokok untuk Melayu Marhein adalah

- Ketiadaan tanah dan pengangguran di perengkat kampong.
- Gaji rendah di kilang
- Peruntukan bantuan seperti untuk tanaman semula yang di “hijack” oleh kontraktor
- Penswastaan kemudahaan asas yang meningkatkan kos
- Pendidikan tinggi yamg mahal tetapi tidak berkualiti
- Kualiti rawatan yang sedang merosot di hospital kerajaan.

Tetapi selepas YB Kuala Krau memohon pada kerajaan untuk jangan mengenepikan kepentingan orang Melayu, beliau terus pohon agar sasaran equity Melayu harus ditingkatkan ke 60 peratus dan bukan 30 peratus. Saya keliru. Bagaimanakah peningkatan ekuiti Melayu korporat akan membantu kawan-kawan saya di Kg Termin? Bagaimanakah Melayu Marhein akan dapat faedah daripada polisi seperti ini?

Saya rasa kita semua mesti lebih jelas dalam pemikiran dan analisa kita. Adakah situasi di mana kepentingan Melayu Marhein berbeza ataupun bercanggah dengan kepentingan kategori lain di masyarakat Melayu? Ini suatu persoalan pokok.

Jika ya, kategori mana yang harus disokong oleh Ahli-ahli Parlimen? Melayu Marhein ataupun Melayu korporat? Inilah persoalannya.

Dengan ini, saya pohon menyokong Usul yang dibawa oleh YB Kuala Krau.

Terima kasih Yg Di Pertua.

Jeyakumar Devaraj ialah Ahli Parlimen untuk Sungai Siput

MP Hulu Selangor Kembali Ke Rahmatullah - PRK Paling Sengit Bakal Dilalui


Ahli parlimen Hulu Selangor, Datuk Dr Zainal Abidin Ahmad meninggal dunia pada jam 9.27 malam tadi di rumahnya di Batu 9 1/2, Jalan Cheras, Kajang akibat barah otak.

Beliau meninggalkan isteri Datin Siti Zaharah Mohd Zin dan empat orang anak.

Zainal Abdidin, 71 adalah juga bekas Timbalan Menteri Besar Selangor.

Sebelum dilantik sebagai Timbalan Menteri Besar Selangor pada 1999, beliau merupakan orang kuat Umno Selangor dan pernah menjadi Exco kerajaan negeri selama lapan tahun dan Ketua Umno Bahagian Hulu Langat selama 14 tahun.

Antara jawatan exco yang dipegangnya termasuk Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Pembangunan, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Penyelidikan dan Pengerusi Jawatankuasa Perjawatan, Pendidikan dan Sumber Manusia.

Pada Mac 2005, beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan Umno dan menyertai PKR.

Zainal Abidin berjaya memenangi kerusi Hulu Selangor dengan mengalahkan calon BN dari pari MIC, P Palanivel pada pilihan raya umum yang lalu.

Kerusi itu berjaya dirampasnya untuk PKR dengan hanya majoriti 198 undi.

SELANGOR: P94 - Hulu Selangor

Pengundi: 63,593

MIC Datuk G. Palanivel 22,979
PKR Zainal Abidin Ahmad 23,177
Majoriti 198


Mengikut peraturan, pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari setelah speaker Dewan rakyat dimaklumkan mengenai kekosongan kerusi berkenaan.

Kematian Zainal Abidin dilihat ramai penganalisis memburukkan lagi keadaan di PKR yang baru-baru menghadapi masalah apabila tiga ahli parlimennya berpaling tadah manakala seorang lagi dipecat.

Bagaimanapun, kekosongan kerusi Hulu Selangor juga bukan berita gempira bagi Barisan Nasional yang menghadapi dilema untuk mencari calon yang sesuai.

Sejak bekas menteri besar Selangor itu dilaporkan uzur, khabar angin bertiup kencang bahawa Umno cuba mendapatkan kerusi itu semula yang secara tradisinya diserahkan kepada sekutunya, MIC. -mk

Judi: Umno BN Harus Contohi Pendirian Ahli Parlimen Bukan Islam

SHAH ALAM 25 MAC: Pengerusi Sekretariat Ulama Asia (SHURA), Abdul Ghani Shamsudin mendesak kerajaan Umno-Barisan Nasional supaya menilai semula amalan menjadikan hasil judi untuk menampung perbelanjaan yang turut ditolak masyarakat bukan Islam.

“Sebagai orang Islam, bahkan orang bukan Islam juga seperti Ahli Parlimen Rasah, kalau tidak silap,menimbulkan keburukan judi yang membawa implikasi berangkai," katanya.

Bercakap kepada TV Selangor, Abdul Ghani menyarankan pimpinan Umno-BN seharusnya tidak menggalakkan amalan perjudian ini, apatah lagi meluluskan 60 cabutan khas untuk 2010.

Pada 18 dan 22 Mac di sidang Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Rasah, Anthony Luke Siew Fook meminta Datuk Seri Najib Razak menjelaskan jumlah kutipan hasil aktiviti judi dan tindakan kerajaan meluluskan 60 cabutan khas tersebut.

Najib bagaimanapun dilapor mengatakan kutipan hasil judi itu digunakan untuk pembangunan negara.

Abdul Ghani turut mempersoalkan tindakan kerajaan Umno BN itu yang bercanggah dengan Al-Quran walaupun mereka mengaku dan mendabik dada, kononnya Umno satu-satunya parti yang membela agama dan bangsa.

“Sebagai orang Islam, orang yang mendakwa mahu menegakkan Islam tetapi menjadikan lesen atau cukai judi sebagai sumber kewangan pembangunan rakyat orang miskin ini, tentu tidak wajar dan membawa padah yang besar,” katanya.

MP Hulu Selangor meninggal dunia


Ahli parlimen Hulu Selangor, Datuk Zainal Abidin Ahmad meninggal dunia pada jam 9.27 malam tadi di rumahnya di Batu 9 1/2, Jalan Cheras, Kajang akibat barah otak.

Beliau meninggalkan isteri Datin Siti Zaharah Mohd Zin dan empat orang anak. Zainal Abdidin, 71 adalah juga bekas Timbalan Menteri Besar Selangor.

Sebelum dilantik sebagai Timbalan Menteri Besar Selangor pada 1999, beliau merupakan orang kuat Umno Selangor dan pernah menjadi Exco kerajaan negeri selama lapan tahun dan Ketua Umno Bahagian Hulu Langat selama 14 tahun.

Antara jawatan exco yang dipegangnya termasuk Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Pembangunan, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Penyelidikan dan Pengerusi Jawatankuasa Perjawatan, Pendidikan dan Sumber Manusia.

Pada Mac 2005, beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan Umno dan menyertai PKR.

Zainal Abidin berjaya memenangi kerusi Hulu Selangor dengan mengalahkan calon BN dari pari MIC, P Palanivel pada pilihan raya umum yang lalu.

Kerusi itu berjaya dirampasnya untuk PKR dengan hanya majoriti 198 undi.

Asal sebagai cikgu

Zainal Abidin adalah seorang ahli akademik sebelum menceburi dunia politik sepenuh masa. azlanDilahirkan di Cheras pada 10 Oktober 1939, beliau memulakan kerjaya sebagai guru di Sekolah Tinggi Kajang (1961-1968) dan kemudiannya Pengetua, Sekolah Menengah Kuala Kubu Baru dari 1972-1973, sebelum dilantik sebagai pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 1974. Zainal yang mendapat Doktor Falsafah Sains Politik dari University of California, Los Angeles, pada 1980 pernah menjadi Dekan, Fakulti Pendidikan UKM sebelum meninggalkan dunia akademik dan menyertai politik pada 1989. Dalam Umno, Zainal Abidin pernah menjadi Pengerusi, cawangan Umno Cheras (1987) serta pernah mengetuai Umno Bahagian Hulu Langat untuk beberapa penggal. Zainal Abidin menyertai PKR pada tahun 2005 dan menjawat jawatan sebagai Ahli Majlis Tertinggi parti itu bagi penggal 2007/2010. Beliau turut aktif dalam pelbagai pertubuhan dan pernah menjawat jawatan seperti Pengerusi Persekutuan Pelajar Melayu, Pengerusi Majlis Pemuda Hulu Langat dan Naib Presiden Persatuan Olahraga Amatur Selangor. Semasa dalam Umno, Zainal memenangi tiga penggal berturut-turut kerusi Dewan Undangan Negeri Dusun Tua atas tiket Barisan Nasional (BN), pada pilihan raya umum 1990, 1995 dan 1999.

Kerusi jadi rebutan

Pilihan raya umum ke-11 pada 2004, Zainal digugurkan daripada menjadi calon. Pada pilihan raya umum Mac 2008, Zainal membuat kejutan dengan merampas kerusi selamat BN di Hulu Selangor daripada penyandang Datuk G.Palanivel yang juga merupakan Timbalan Presiden MIC, dengan majoriti tipis 198 undi.

MengikutNONE peraturan, pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari setelah speaker Dewan rakyat dimaklumkan mengenai kekosongan kerusi berkenaan. Kematian Zainal Abidin dilihat ramai penganalisis memburukkan lagi keadaan di PKR yang baru-baru menghadapi masalah apabila tiga ahli parlimennya berpaling tadah manakala seorang lagi dipecat. Bagaimanapun, kekosongan kerusi Hulu Selangor juga bukan berita gempira bagi Barisan Nasional yang menghadapi dilema untuk mencari calon yang sesuai. Sejak bekas menteri besar Selangor itu dilaporkan uzur, khabar angin bertiup kencang bahawa Umno cuba mendapatkan kerusi itu s

Bekas pegawai Mahathir didenda hina mahkamah

KUALA LUMPUR, 25 Mac — Bekas setiausaha politik kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad, Matthias Chang, hari ini didenda RM20,000 atau sebulan penjara oleh Mahkamah Tinggi selepas didapati bersalah menghina mahkamah.
Hakim Noor Azian Shaari, dalam keputusannya, memerintahkan supaya jumlah denda itu dibayar dalam tempoh seminggu.
Chang (gambar) disabit menghina mahkamah apabila dia gagal memohon maaf kepada mahkamah selepas berlaku pertengakaran antara beliau, hakim dan peguam ketika di soal balas oleh peguam dalam prosiding saman fitnah terhadap American Express (Malaysia) Sdn Bhd, hari ini.
Chang, 60, kemudian bertindak keluar dari kandang saksi dengan berkata bahawa mahkamah boleh melakukan apa sahaja seperti membatalkan samannya dan beliau akan mengadu kepada Ketua Hakim Negara berhubung perkara itu.
Hakim Noor Azian kemudian mengarahkan Chang supaya memohon maaf tetapi beliau enggan berbuat demikian sehingga menyebabkan dia meminta polis menahannya.
Chang merupakan saksi pertama dalam kes yang bermula hari ini. Saman fitnah itu terhadap American Express difailkan pada 2002.
Ketika tuduhan menghina dibacakan, Noor Azian menyoal Chang, yang berdiri di tempat duduk peguam, untuk pengakuan tetapi dia tidak memberi respon.
Noor Azian: “Saya tanya anda, adakah anda mahu menjawab tuduhan itu?
Chang: Tidak.
Noor Azian: “Anda faham dengan akibatnya?”
Chang: “Ya.”
Noor Azian: “Saya dapati anda bersalah. Adakah anda mahu memohon mengurangkan hukuman?”
Chang: “Ketika ini saya tidak mahu bercakap apa-apa dan saya mahu merayu.”
Selepas keputusan itu, hakim berkata pendengaran kes saman itu disambung esok dan jika Chang gagal hadir, beliau akan membatalkan saman itu.
Chang diwakili oleh peguam Manjit Singh dalam kes saman itu manakala Zainur Zakaria bertindak bagi Chang dalam prosiding menghina mahkamah. American Express diwakili oleh Prakash Menon. — Bernama

Dua Pemangku Raja Kelantan?

Kemelut istana Kelantan terus meruncing apabila Sultan Kelantan didakwa telah melucutkan jawatan Tengku Mahkota, Tengku Muhammad Faris Petra sebagai Pemangku Raja berkuat kuasa serta-merta.

NONEMenurut perisytiharan yang dibacakan oleh Setiausaha Sulit Sultan Kelantan, Datuk Wan Hashim Wan Daud di Istana Mahkota, Kota Bharu, Pengerusi Majlis Perajaan Kelantan (MPN), Tengku Abdul Aziz Tengku Hamzah dilantik sebagai Pemangku Raja yang baru.

Bagaimanapun, Pengelola Istana Kelantan, Datuk Abdul Halim Hamad pula, ketika dihubungi Bernama hari ini, berkata Tengku Muhammad Faris kekal sebagai Pemangku Raja Kelantan.

"Pelantikan Tengku Abdul Aziz tidak ikut Perlembagaan negeri kerana untuk sebarang pelantikan dan pemecatan ianya memerlukan dua pertiga persetujuan daripada ahli Majlis Perajaan Negeri dan bukannya daripada seseorang," katanya.

sultan kelantanBeliau berkata demikian ketika diminta mengulas tindakan Sultan Kelantan Sultan Ismail Petra Yahya Petra yang didakwa telah melucutkan jawatan anakandanya, Tengku Muhammad Faris sebagai Pemangku Raja berkuatkuasa serta-merta.

Titah mengenai pelantikan Tengku Abdul Aziz, 76, abang kepada Tengku Razaleigh Hamzah, itu dibacakan oleh Wan Hashim di Istana Mahkota di Kota Bharu hari ini.

Mengenai keadaan Sultan Kelantan, Wan Hashim berkata: "Dia boleh bertitah, boleh bercakap dan ingatannya bagus."

Katanya Tengku Abdul Aziz berpendapat bahawa tidak perlu dipanggil ahli MPN untuk diadakan mesyuarat bagi berhubung keputusan pemecatan Tengku Muhammad Faris kerana Sultan Kelantan sudah boleh bertitah dan sihat serta tindakan itu tidak salah.

Beliau berkata pihaknya akan memaklumkan kepada Tengku Muhammad Faris dan kerajaan negeri berhubung pengumuman itu.

azlanSemalam Tengku Muhammad Faris bertitah ayahandanya, Sultan Kelantan masih gering dan beliau kekal sebagai Pemangku Raja Kelantan untuk menjalankan tugas hal ehwal negeri sejak beliau dilantik pada 29 Mei tahun lalu disebabkan Sultan Kelantan gering dan terpaksa dirawat di Hospital Mount Elizabeth di Singapura.

Baginda bertitah kesemua laporan mengenai kesihatan Ayahandanya selain daripada pakar doktor-doktor yang dilantik adalah tidak tepat.

Abdul Halim berkata satu sidang akhbar akan diadakan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Aiseri Alias, yang juga Setiausaha Majlis Perajaan Negeri.
Sementara itu, petang tadi Bernama melaporkan Setiausaha MPN, Datuk Mohd Aiseri Alias berkata Tengku Muhammad Faris kekal sebagai Pemangku Raja kerana pelantikannya mengikut dua pertiga daripada 17 anggota majlis MPK pada 29 Mei tahun lalu.

Beliau, yang juga setiausaha kerajaan negeri Kelantan, berkata pengumuman Wan Hashim awal hari ini mengenai pemecatan Tengku Muhammad Faris Petra dan digantikan Tengku Abdul Aziz berkuatkuasa serta merta, adalah tidak terpakai kerana ia tidak mewakili MPN.

azlan"Ia adalah sama sekali tidak mewakili keputusan Majlis Perajaan Negeri Perkara 11 (1) Undang-undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan memperuntukkan mana-mana keputusan majlis (MPN) tidak akan sah dan terpakai kecuali sekurang-kurangnya dua pertiga daripada anggota yang hadir dan mengundi bersetuju dengan keputusan itu," katanya dalam sidang media petang tadi.

Beliau berkata, Tengku Abdul Aziz telah bertindak secara berseorangan tanpa memanggil MPN bersidang.

"Ini jelas bahawa tindakan tersebut adalah salah dan bertentangan dengan undang-undang tersebut dan ia tidak terpakai," katanya.

Laporan awal hari ini menyatakan bahawa Sultan Kelantan, Sultan Ismail Petra Yahya Petra didakwa telah melucutkan jawatan anakandanya, Tengku Muhammad Faris sebagai Pemangku Raja berkuat kuasa serta-merta.

Titah tersebut disampaikan Tuanku Ismail Petra kepada Tengku Abdul Aziz dan dibacakan oleh Wan Hashim di Istana Mahkota di Kota Bharu hari ini.

Menurut Wan Hashim, sehubungan itu juga baginda didakwa telah menitahkan jawatan itu diserahkan kepada Tengku Abdul Aziz.
Mengenai keadaan Sultan Kelantan, Wan Hashim berkata: "Baginda boleh bertitah boleh bercakap dan ingatan baginda bagus."

Katanya Tengku Abdul Aziz berpendapat tidak perlu dipanggil anggota MPN untuk diadakan mesyuarat majlis itu bagi memutuskan keputusan pemecatan Tengku Muhammad Faris kerana Sultan Kelantan sudah boleh bertitah dan sihat serta tindakan itu tidak salah.

Mohd Aiseri berkata oleh kerana Tengku Muhammad Faris dilantik ekoran kegeringan Sultan Kelantan, Sultan Ismail Petra Yahya Petra tidak boleh menjalankan tugas hal ehwal negeri mengikut Perkara 22A (1) (b) Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan Bahagian yang kedua, maka Tengku Muhammad Faris Petra akan terus menjalankan tugas-tugas sebagai Pemangku Raja yang sah sehingga MPN membuat keputusan seterusnya mengikut undang-undang.

Dalam sidang media yang sama, Timbalan Menteri Besar Datuk Ahmad Yakub berkata pendirian kerajaan negeri adalah mengikut Perlembagaan negeri.

"Kita tetap dengan undang-undang dalam Perlembagaan. Apapun yang berlaku kita merujuk kepada Perlembagaan negeri iaitu Tengku Muhammad Faris Petra kekal sebagai Pemangku Raja. Pemangku Raja masih lagi pemangku walaupun ada pihak lain isytihar pemangku telah digugurkan," katanya.

Beliau berkata perkara itu tidak perlu lagi dibincangkan dan tidak perlu dilakukan pindaan perlembagaan serta tidak perlu diadakan Sidang Dewan Undangan Negeri tergempar.

Beliau berkata sebagai usaha kerajaan negeri menghentikan kemelut Istana, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Shafie Ismail telah membuat laporan polis hari ini.

Sehubungan itu beliau menasihatkan semua pihak menghormati undang-undang perlembagaan tanpa bertindak membelakangi undang-undang yang sedia ada.

Empat MP Bebas Cabar Karpal Singh Nyatakan Pendirian Terhadap Enam Isu

KUALA LUMPUR: Empat Ahli Parlimen Bebas hari ini mencabar Ahli Parlimen Bukit Gelugor, Karpal Singh untuk menyatakan pendiriannya mengenai enam perkara termasuk kedudukan agama Islam di negara ini.
Zulkifli Noordin (Bebas-Kulim-Bandar Baru) yang menjadi jurucakap kepada tiga lagi Ahli Parlimen Bebas iaitu Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim (Bayan Baru), Tan Tee Beng (Nibong Tebal) dan Mohsin Fadzli Samsuri (Bagan Serai) membuat kenyataan itu bagi menjawab cabaran Karpal yang meminta mereka mengosongkan kerusi masing-masing.
"Pertama, sebelum nak menjawab Yang Berhormat (YB) Karpal Singh, kami nak mencabar YB Karpal Singh untuk menjawab kenyataan Wangsa Maju, YB Wee Choo Keong yang menuntut supaya beliau meminta maaf melalui entri dalam laman webnya pada 8 Mac 2010, yang mendesak YB Karpal Singh meminta maaf kerana kenyataan yang dibuat pada 8 Februari 2009, yang mempertikaikan kedudukan Datuk Seri Anwar sebagai Ketua Umum bagi Pakatan Rakyat," katanya pada sidang berita di lobi Parlimen di sini.
Beliau berkata, Wee dalam kenyataannya menyebut bahawa "saya meminta YB Karpal Singh untuk isytihar segera bahawa beliau kini telah bertaubat dan ingin menarik balik kutukan terhadap ketua pembangkang dan meminta maaf secara tidak bersyarat dengannya."
"Jadi, kami nak cabar YB Karpal Singh, sebelum dia nak cabar orang, jawab ni dulu, apa pendirian dia," katanya.
Kedua, kata Zulkifli, mereka meminta pengerusi DAP itu menyatakan pendiriannya berhubung Islam.
"Adakah dia masih lagi berpendirian bahawa kalau mahu laksanakan Islam, langkah mayat dia dulu, apa dah jadi dengan pendirian dia, adakah badan dia dah lembik, ataupun dia dah jadi mayat hidup, tidak mampu mempertahankan pendirian dia," katanya.
Seterusnya, keempat-empat Ahli Parlimen Bebas itu mencabar Karpal menyatakan pendiriannya berhubung desakan Presiden Pas, Datuk Abdul Hadi Awang supaya rukun pertama dalam Rukun Negara ditukar daripada Kepercayaan Kepada Tuhan kepada Kepercayaan Kepada Allah.
"Kemudian kami nak tanya YB Karpal Singh apa pendirian dia tentang kenyataan Pas yang menyatakan bahawa pemimpin DAP sudah boleh terima Islam, sudah pun insaf dan boleh terima Islam, adakah YB Karpal Singh sudah boleh terima Islam, dan sudah insaf berkaitan dengan kedudukan Islam," katanya.
Selanjutnya, Zulkifli berkata mereka ingin mengetahui mengapa Karpal berdiam diri semasa Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Bota, Datuk Nasaruddin Hashim melompat parti daripada Umno kepada PKR.
"Kenapa dia tidak ambil sebarang pendirian pada masa itu tetapi hari ini dia nak buat pendirian nak cabar kami.
"Yang akhir, kita nak cabar YB Karpal Singh kenapa dia tidak mendesak supaya YB Ipoh Timur, Lim Kit Siang mengambil alih jawatan Ketua Pembangkang kalau dia benar-benar mempertahankan nilai-nilai demokrasi seperti yang dia sebut.
"Jadi, sebelum kami jawab cabaran dia untuk mengosongkan kerusi, kami minta YB Karpal Singh jawab dulu apa yang kami sebut hari ini dan kita akan tengok dari situ," katanya.
Zulkifli berkata, tindakan Karpal itu memberi gambaran bahawa beliau lebih mementingkan politik daripada prinsip kerana jika seseorang itu berprinsip, individu tersebut akan mengekalkan prinsipnya walau di mana dia berada.
"Macam saya, walau di parti manapun, walaupun seorang (Ahli Parlimen) Bebas, kita kekal prinsip, kita tetap cakap benar di mana sahaja," katanya.
Mengulas mengenai ungkapan "empat ekor" yang digunakan Karpal untuk merujuk beliau dan tiga rakan Ahli Parlimen Bebas lain, Zulkifli berkata itu menunjukkan standard mentaliti Ahli Parlimen Bukit Gelugor tersebut.
Zulkifli turut diminta mengulas keengganan Anwar memberi komen terhadap siapa yang dimaksudkannya mengarahkan beliau menyediakan surat akuan sumpah dalam pendedahannya semalam di Dewan Rakyat.
"Saya tak sebut nama sapa-sapapun, sebab you kena faham konteks ucapan saya itu, dalam konteks besar dia (mengenai) budaya fitnah yang sedang melanda politik negara dan saya bagi contoh, contoh fitnah terhadap dia (Anwar), fitnah terhadap tok guru Nik Aziz, fitnah terhadap Perdana Menteri, itu tujuannya, bukan tujuan nak dedahkan siapa-siapa," katanya.
Beliau berkata, pendedahan hanya akan dibuat jika dirasakan perlu atau dirinya diletakkan dalam keadaan terpaksa.
"Baru saya akan sebutlah, tapi dalam konteks ucapan saya, tak perlu," katanya.
Zulkifli turut diminta mengulas kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan yang ingin mendapatkan keterangan beliau berhubung beberapa dakwaan yang dibuat menerusi pendedahannya semalam.
"Pertama, selamat Hari Polislah kepada Tan Sri KPN, tahniah dapat elaun baru untuk anggota polis. Keduanya, memang menjadi tugas polis untuk menyiasat kalau ada laporan, dia siasatlah, dan bila dia panggil saya nanti, saya akan tengoklah, teliti kedudukan sama ada perlu atau tidak.
"Sebab pada masa ini, setakat yang saya lihat, dari segi undang-undangpun tak ada keperluan sebab konteks yang saya sebut tu adalah nak membayangkan budaya fitnah yang sedang melanda, sesuai dengan kekhuatiran Tuanku (Mizan Zainal Abidin), tapi kalau Tan Sri KPN nak panggil saya untuk berbincang lanjut, saya tengoklah macam mana keadaan, apa yang dia nak tahu," katanya. - BERNAMA

Apco serlahkan Umno tali barut Israel

KUALA LUMPUR, 25 Mac: Keputusan kerajaan melantik Apco Worldwide sebagai syarikat perunding komunikasi 1Malaysia menyerlahkan Umno sebagai tali barut Israel, kata Naib Presiden PAS, Datuk Mahfuz Omar (gambar).
Beliau berkata demikian kerana Umno tidak mampu menyatakan komitmennya terhadap syarikat tersebut walaupun syarikat itu dikatakan umum sebagai pro zionis Israel.
"Ini serlahkan bahawa Umno adalah tali barut Yahudi zionis kerana dia (Umno) tak boleh menyatakan pendirian (tentang Apco)," jelas beliau petang tadi.
Tidak cukup dengan itu, kata beliau, tidak mustahil kerajaan Malaysia turut memberikan maklumat yang strategik pada Apco kerana Apco tidak berupaya memberikan nasihat yang strategik.
"Kalau Umno tidak diberi maklumat yang strategik seperti demografi negara, bagaimana Apco nak beri nasihat supaya Najib dilihat baik, 1Malaysia direalisasikan.
"Dengan maklumat strategik ini, bermakna keselamatan negara sendiri terdedah pada pihak luar,” ujarnya.
Dalam pada itu, beliau menyuarakan rasa curiga pada kerajaan kerana melantik Apco secara tender yang eksklusif sedangkan Apco dibayangi oleh beberapa pemimpin zionis Israel seperti Shimon Stein (bekas Duta Kehormat Israel ke Jerman), Profesor Ittamar Rabinovich (bekas Duta Besar Israel ke Amerika Syarikat), Doron Bergerbest-Eilon (bekas Jeneral Major di Agensi Keselamatan Israel, ISA), David Heral (anggota perisik di ISA), Oded Raz (bekas Pegawai Kanan di ISA) dan Elliott Abrams (proksi Yahudi, bekas pembantu khas kepada Presiden Amerika Syarikat, George W. Bush).
"Kesemua mereka jelas pro zionis Israel, sebab itu rakyat perlu diberitahu atas asas apa mereka ini dipilih," jelasnya.
"Dengan pemilihan Apco ini, apakah membabitkan individu di dalam kerajaan sendiri kerana ini bukan tender terbuka, dilanti khusus untuk perbaiki imej Najib."
Ekoran itu, beliau yang juga Ahli Parlimen Pokok Sena berkata, tindakan kerajaan itu seolah-olah tidak mengiktiraf kelayakan beberapa syarikat perunding tempatan yang sebenarnya mempunyai kelayakan dan wajar diberi peluang.
Bercakap di Dewan Rakyat, beliau turut menasihatkan kerajaan supaya tidak mendapatkan khidmat nasihat daripada syarikat yang dipercayai umum pro zionis Israel itu.
Ini kerana, beliau berkata, Israel pernah menggunakan maklumat komunikasi daripada agensi komunikasi Amerika Syarikat  untuk turut serta secara tidak langsung dalam Perang Teluk pada 1988 lalu, bagi mengenakan Iraq.

'Why did he wait four years to drop this bombshell?'

By Rahmah Ghazali
KUALA LUMPUR: DAP veteran Karpal Singh today asked why Zulkifli Noordin had to wait four years to drop a 'bombshell' that he was offered a hefty reward to implicate the prime minister and his wife in the murder of Mongolian national Altantuya Shaariibuu.
He also challenged the politician to reveal the name of the alleged 'third party' who made him this offer.
"I challenge Kulim Bandar-Baru to reveal who this third force is and who is the person who instructed him to make the statutory declaration (to link Najib and Rosmah to the crime).
"I also challenge him to lodge a police report about the third force and if it turns out to be a lie, he could be charged for defamation," he told the Dewan Rakyat.
The Bukit Gelugor MP also pointed out that the Altantuya murder trial commenced four years ago.
“So what took him four years to reveal this?” he asked, adding that Zulkifli, who was recently sacked from PKR, has now transformed into a “traitor”.
Zulkifli, a lawyer-turned-politician, was representing one of the accused, police officer Azilah Hadri in the case. The MP said he rejected the offer and subsequently withdrew as Azilah's lawyer.
"The reward offered to me was a threat to my faith as a Muslim. So I withdrew from the case because there was a third force (involved)," he had told the House.
Zulkifli also mentioned that Najib Tun Razak's move to swear on the Quran that he had nothing to do with the case, was good enough for him.
Najib became embroiled in the matter when his close friend, analyst Abdul Razak Baginda, was charged with abetting two police special force officers in committing the murder.
Abdul Razak has since been acquitted, but the case continues to haunt Najib on the political front and has severely dented his reputation.
The prime minister has repeatedly denied having any links with the muder, which made international news.
Meanwhile, Karpal also lashed out at the 'frogs' who have quit PKR – Bayan Baru MP Zahrain Mohamed Hashim, Tan Tee Beng (Nibong Tebal) and Mohsin Fadhli Samsuri (Bagan Serai).
"It is better for all these four (including Zulkifli) ekor to accept my challenge and resign,” he said, questioning if Zahrain was deserving of the 'Datuk Seri' title which was recommended by the DAP-led Penang state government.

Khairy Cemas Kewujudan TV Selangor

KUALA LUMPUR 25 MAC: Kewibawaan dan keberkesanan TV Selangor dalam membawa berita alternatif dalam bentuk teks dan visual, mula mencemaskan pimpinan Umno-Barisan Nasional (BN) termasuk Ahli Parlimen Rembau, Khairy Jamaluddin.

Sambil semberono menghentam TV Selangor, Ketua Pemuda Umno itu mempersoalkan mengapa laman tv web ini tidak memberi liputan kepada pemimpin UMNO Barisan Nasional sedangkan dakwaan itu tidak tepat.

Menantu bekas Perdana Menteri itu turut mempertikaikan sekatan yang dikenakan terhadap akhbar kawalan  mereka, Utusan Malaysia yang tidak dibenarkan membuat liputan dalam majlis anjuran Pakatan Rakyat.

Zul: Is Karpal a living corpse?

By FMT staff

KUALA LUMPUR: Kulim-Bandar Baru MP Zulkifli Noordin today launched a scathing attack against wheelchair-bound opposition stalwart Karpal Singh.
At a joint press conference with three former PKR MPs, which saw them dishing out a litany of challenges to the DAP veteran, Zulkifli asked if Karpal's body is now weak.

"Does he still maintain 'over my dead body' when it comes to the issue of implementing Islamic policies, or is his body weak now? Is he a living corpse?” he asked, flanked by Bayan Baru MP Zahrain Mohamed Hashim, Tan Tee Beng (Nibong Tebal) and Mohsin Fadhli Samsuri (Bagan Serai).

The quartet also referred to PKR Wangsa Maju MP Wee Choo Keong's demand in February 2009 that Karpal apologise for challenging Anwar's position as opposition leader.

They also read out excerpts from Wee's blog, which stated: "Bukit Gelugor requested Anwar to step down for causing trouble in the coalition and blamed him for creating trouble and said that the former deputy prime minister needed to repent.

"He said Anwar needs to repent without further betraying the people and their trust. He said Pakatan Rakyat needs another leader and he lashed out at DAP leaders who have been swayed by Anwar's rhetorics."

In view of this, Zulkifli, who was recently sacked from PKR, challenged Karpal to state if he has repented with regard to Anwar's position.

Can he accept Islam?

He also challenged Karpal to state his stand on PAS president Abdul Hadi Awang's suggestion that the word “Tuhan” be changed to “Allah” in the Rukun Negara.

"We also want to ask Karpal on his stand regarding a statement by PAS that DAP leaders have repented and can now accommodate Islam.

“Can Karpal accept Islam? Has he repented on this?" he asked.

Does he still maintain 'over my dead body' when it comes to the issue of implementing Islamic policies, or is his body weak now, is he a living corpse?”
Zulkifli also questioned Karpal's silence on Bota assemblyman Nasharuddin Hashim who had defected to PKR but later rejoined Umno prior to Barisan Nasional's political coup in Perak.

The final challenge was why Karpal did not push for DAP strongman Lim Kit Siang to take over as opposition leader from Anwar since the party now has more parliamentary seats than PKR.

Zulkifli said Karpal should have done so since he is “always upholding basic human rights”.

They voted for us

Zulkifli also dismissed a question on whether the constituents felt betrayed because of their actions.

He insisted that the voters had cast their ballots for them, and not their party.

"How do you know the public is supporting the party?” he asked.

“You would not know. If you can come up with proof that people voted for us 100 percent because of our party, then you can come and say that.

“We cannot tell how many percent is for an individual or for the party," he said.

Ibrahim Ali Bersumpah Mengaku Dajjal di Parlimen

Tak beberapa lama selepas kes Ibrahim Ali dimalukan dengan tindakan bodohnya menjemput Sultan Selangor untuk merasmikan Mesyuarat Agung PERKASA kini digemparkan pula dengan adegan bersumpah di parlimen semalam.

Bukti kukuh yang dikemukakan oleh ahli Parlimen Machang Y.B Safudin Nasution bahawa Ibrahim Ali terlibat secara langsung dalam syarikat perjudian Ascort Sports menjadi satu isu yang tidak patut dipandang ringan oleh rakyat Malaysia khususnya bangsa Melayu.

Ini kerana, sebuah pertubuhan badan NGO yang berasaskan terhadap peembelaan orang Melayu tidak sepatutnya terlibat secara langsung dengan perjudian ini. Islam melarang keras terhadap perjudian, siapa Ibrahim Ali hendak melanggar larangan tersebut.


Bagaimanakah tugas-tugas pembelaan terhadap orang Melayu sekiranya sikap pemimpin sebegini yang UMNO sendiri dahagakan. Orang-orang Melayu di Malaysia kini tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap pertubuhan-pertubuhan najis seperti ini bahkan ianya akan menyebabkan perpecahan di kalangan orag Melayu.

Ibrahim Ali yang cemas menjawab pertuduhan tersebut dengan mengaku bahawa dirinya ialah Dajjal . Dia berkeras untuk bersumpah sekiranya Dato' Seri Anwar Ibrahim juga berani bersumpah. Ibrahim Ali yang mengaku dirinya dajjal tidak dapat menafikan dengan fakta dan bukti terhadap pertduhannya itu. Rakyat Malaysia juga digesa supaya tidak lagi percayakan pertubuhan PERKASA supaya tiada perpecahan dan kerosakan akidah yang berlaku.

Mungkin Ibrahim Ali adalah Dajal yang sebenar kerana tidak lagi tahu tentang pantang larang dalam Islam. Beliau juga tidak di didik mengenai Islam sejak dari kecil, jadi bagaimana dia boleh mempengerusikan PERKASA ini.

Oleh itu Rakyat Malaysia harus menentang keras dengan tindakan Ibrahim Ali serta sekutu-sekutunya UMNO-BNyang sedah banyak menjahanamkan Malaysia!

Budaya Hidup Pemimpin UMNO-Barisan Nasional

Bila tiba je Pilihan Raya, banyak lah wang mereka di abiskan, jalan tar diturap baru, YB sendiri pon turun padang, bagi duit, sedekah itu ini, projek baru dan banyak lagi lah AGENDA-AGENDA pemimpin BAHLOL ini. Ape yang ak nampak disini tiada keihklasan dalam membuat satu perkara, BUKAN AK SAJA yang mengatakan perkara ini, bahkan penduduk setempat serta Mahasiswa-mahasiswa. Tapi KAMI bukan bodoh la YOU.
Aku pernah menerima wang Berjumlah RM5++ daripada seorang PEMIMPIM UMNO untuk mengundi beliau pada Pilihanraya di Selangor yang lepas. Ramai juga penduduk-penduduk setempat dan mahasiswa yang sanggup balik untuk mendapatkan wang FREE. Bahkan Seluruh keluarga menyuruh anak-anak balik untuk dapatkan duit FREE.. HAHAHAHAHAHA
Sape yang taknak duit FREE, diorang bukannye tahu sape kita undi.. hahaahaha.. RATA-RATA SUME MACAM AKU, ambil je duit. Then bile time  menguundi 2, sume lebih kurang dengan aku, lebih rela undi pemimpin yang lebih baik dan bertanggungjawab berbanding dengan PEMIMPIM UMNO-Barisan Nasiona yang lebih mementingkan kedudukan.
HAHA, tengok la NEGERI PALING KAYA(SELANGOR) senang-senang je jatuh ke tangan pakatan. DUIT ABIS JUTA, 1 hasil pon tak dapat. hahahaha.. Ramai yang cakap Pemimpin UMNO-Barisan ni bodoh sebab diorang fikir kiteorang bodoh. hahahaha
Korang fikir lah, dari mana diorang dapat duit juta-juta???? senang-senang je diorang main bagi je duit, tabur duit macam orang tak nak duit. Masalah nye duit tu la duit kita, CUKAI itu, CUKAI ini yang kita bayar tu semua diorang labur kat pilihanraya. Pemimpin begini bukan boleh di buat LEADER, bagi ak, ak nak bogelkan saje pemimpin tu kat khalayak ramai.. Memang muka tak tahu malu. Makan duit rakyat. INI LA YANG BUATKAN AK BENGANG, MAKAN DUIT RAKYAT UNTUK KEPEINTINGAN DIRI. **** LA.
Pemimpim UMNO-Barisan nasional di Selangor sanggup menghabiskan berjuta-juta ringgit untuk mendapatkan tempat mereka di Dun atau kerusi di Parlimen. Mereka ini juga sanggup menabur fitnah, merasuah, dan menyalahguna kuasa mereka terhadap orang yang lemah. Sebab itulah diorang kalah.. PERGI ****** la dengan agenda korang, sebab ak tak akan sokong PEMIMPIN BAHLOL neh.. HAHAHAH..
"HARAPAKAN PAGAR, PAGAR MAKAN PADI"

Poll: Most Chinese back Tee Keat

 mca-polls-merdeka-center-4BANGI – A Merdeka Centre poll released Thursday shows that most Chinese voters  back incumbent president Ong Tee Keat to lead the MCA. 
A majority, 60%, of Chinese respondents in the Peninsular wanted Tee Keat to contest as do 57% who support the idea of Ong Ka Ting running as president again.
At the same time, 47% of Chinese respondents also agreed that Dr Chua Soi Lek contest in the election.
Merdeka Center, through its most recent public opinion survey, also found that 67 % of Chinese respondents in Peninsular Malaysia say that the party remains relevant to the community.
Meanwhile 62% of all eligible respondents from across Peninsular Malaysia agreed that the MCA was relevant to the Chinese community.
However, a smaller majority of 51% agreed that the party was "talking about issues that are important to the Chinese community".
When asked what they felt were the causes of the problems within the MCA, among others, 25% of Chinese respondents said it was the "weakening of MCA's position following the 12th general election" and 22% chose the "exposure of the PKFZ scandal by Tee Keat" as main reasons.
Among non-Chinese respondents, a plurality, i.e. 41% among Malay voters and 45% among Indian respondents say that it was due to the party's weakened position after the last general election.
Ong's first choice of people
mca-polls-merdeka-center-2
When asked specifically about the PKFZ scandal, 51% of Chinese respondents thought that the actions of Tee Keat to expose the problem improved the reputation of the MCA while 23% disagreed and felt it damaged the party.
Among all respondents however, the perception was split with equal proportions, 39% each felt that it damaged or improved the reputation of the party while the remaining 22% did not know.
Majority wantTee Keat to contest but the outlook is unclear.
A plurality, 30%, of Chinese respondents said Tee Keat was their first choice to lead the party among a slate of leaders while 15% favour former president Ka Ting to make a comeback.
Meanwhile, incumbent deputy party president Chua comes third with 12% of Chinese respondents choosing him as their first choice.
When asked what  they thought of Tee Keat winning the party election, a plurality of Chinese respondents - 47% said they were not sure while 14% felt certain that he would win.
At the same time, 37% of them felt that he would lose.
When asked about Tee Keat's leadership traits, 62% of Chinese respondents felt that he was "combative" but at the same time, a large majority, 69% also felt that the current MCA president was "courageous".
Majority want a vocal leader in the MCA
mca-polls-merdeka-center-5When asked about leadership characteristics desired of the candidate for the MCA presidency, 26% of Chinese respondents say they wanted someone who could "stand and speak up on important issues", followed by 10% who wanted a leader that was "fair and democratic".
When asked what the party needed to do to regain their confidence, 21% of Chinese respondents said they wanted the MCA to "retain good leaders" while 9% each wanted the party to "resolve the internal conflicts" and "listen to the people".
The Peninsular Malaysia wide telephone survey of 805 randomly selected Malaysian adults aged 21 and above was carried out between 17th and 23rd March 2010.
The survey was funded via Merdeka Center's internally generated resources. Respondents were selected using the random, stratified sampling method and structured along the national electorate profile and specifically proportional to gender, ethnicity, age groups and state of residence.
View respondents' profile and other findings at www.merdeka.org   
Malaysian Mirror

Tee Keat sticks to his menu

THE upcoming  MCA election serves as a platform for delegates to say they want to 'bite the bullet' now so that they can stand tall after the 13th general election.

Stating this, incumbent president Ong Tee Keat added:

"Over the past 17 months, the party and I have been hurt and wounded by certain quarters who resist change and still want to live in their comfort zones.

ong_teekeat2"But I am not deterred because I believe the overwhelming majority of members want to see MCA transform," he told a dinner crowd in Seremban on Wednesday night.

Amidst the mud-slinging that has become part of the menu in the run up to the MCA polls, Tee Keat continues to stick to his guns and maintains that his is a presidency that values integrity and good governance

He said a vote for him is a vote for transformation; an endorsement that the party needs to discard its old ways of doing things.

He also emphasised that it would be a vote for the  MCA to be a respectable political party, not a social organisation. It is a vote for the MCA to stand up and be heard, and not cowed into submission, he added.

The presidency contest in the March 28 polls - where the winner will serve for a year until the party's triennial general assembly next year - will see a three-cornered fight involving Tee Keat and challengers Dr Chua Soi Lek and Ong Ka Ting.

A total of 2,378 central delegates are eligible to cast their votes on Sunday.

Tee Keat, who was elected president in October 2008, is seeking to complete his three-year term right up to the next general assembly in 2011.
Not perturbed by crowd showing
Since nomination day on March 22, he has traversed the country to meet the delegates and he has so far covered the northern grounds of Penang, Kedah and Perlis.

His campaign has now moved south, with pit stops around the Klang Valley.

He has, so far, stayed away from smearing his rivals and had focussed largely on his 1MCA manifesto of five key result areas (KRAs) that include partnerships with non-governmental organisations, direct presidential elections and getting talented young Malaysians to steer the party and the Barisan Nasional to victory at the next general elections.

While pundits have pointed out that crowd showings indicated that Tee Keat has now become the underdog in the race, he is not perturbed.

"Certain people have been spinning stories, even to the extent of judging the size of crowds, " he told reporters after a lunch meeting with delegates in Klang on Wednesday.

The attendance was considered meagre in comparision with the dinner functions that were attended by Chua and Ka Ting.

"But I will stay focussed bedcause I know what I am doing and I will certainly remain unbitten by any side issues," said Tee Keat, who has not named a running mate.

There are only two contenders for the deputy presidency, and neither Kong Cho Ha nor Liow Tiong Lai is travelling with Tee Keat on his campaign trail.

Kong is said to be allied to Chua's faction while Liow had said he was comfortable to be Ka Ting's running mate.

A total of 103 candidates are contesting in the extraordinary polls, including 10 for the four vice-president posts at stake and 86 for the 25-seat central committee.
Taking the bull by the horns
In his lone charge, Tee Keat is taking the bull by the horns in many daunting issues, chiefly those connected with the Port Klang Free Zone (PKFZ) controversy which has been a thorn in MCA politics.

Tee Keat, who is Transport Minister, had previously initiated an independent audit by PricewaterhouseCoopers Advisory Services, which has led to the arrests of several senior officers.

Reforms were later proposed by an ad-hoc committee on corporate governance led by Transparency International.

He intends to announce a series of initiatives, including the formation of an independent team of observers and key performance indicators (KPIs) that will be made public.

ong-tee-keat-dinnerDuring his current tenure, the MCA had also co-ordinated a series of roundtable discussions with inter-faith council MCCBCHST  to promote understanding between various religions following a spate of attacks on churchs and surau.

On rumours that he will withdraw from the race, Tee Keat told a gathering of Shah Alam and Klang delegates: "It's a joke and not a very entertaining one."

Tee Keat said he is willing to take part in a televised debate with his challengers, as suggested by some quarters, to thrash out outstanding issues in the party.

"I think it is a good suggestion and I have also been aproached by the electronic media about it.

"But all three candidates must agree to it otherwise it will not serve any purpose," he told reporters in Seremban on Wednesday night.

Chua had said he is not keen to have such debate, reasoning that  a public debate now is 'too late.'

Johor Baru Wanita MCA division chief Wong You Fong said such debate would allow  delegates to assess the top aspirants' qualities, adding that it should be in Chinese and English and aired over national TV.
'Polls have far-reaching consequences'
Meanwhile, Tee Keat continues to gain momentum in his campaign and gaining supporters who feel he should not be punished for issues like the PKFZ.

Wanita MCA national organising secretary Tan Cheng Liang said: "When he took over  the reins of the party, he went all out to get to the bottom of the scandal. It would have been easier if he did not stir up the hornet's nest."

Tan, who is gunning for a central committee seat, commended Tee Keat for opening Wisma MCA  for the congregation of the Metropolitan Tabernacle Church to carry out their services after an arson attack on the church.

Senator Heng Seai Kie, another CC candidate for the upcoming polls, would have far-reacing consquences for the MCA.

"People are watching. The last general election served as a wake up call to the Barisan. For our political survival, the reforms are a must to bring MCA back on track."

Kapar delegate Cheng Siow Liong, 72, who has been a party member for 55 years, added: "Integrity, transparency and good governance are steadfast values that Tee Keat stands for. He believes such values restore confidence and return the trust of the people to the party."

Selangor delegate Peter Khoo said the party could not afford to have a morally tainted politician to be its leader, adding that if Ong was corrupt, "he would not have taken the route of initiating transformation in the party."—Malaysian Mirror

Potensi ekonomi lebih baik untuk 2010 – Dr Zeti


dr-zeti-aziz KUALA LUMPUR: Bank Negara meramalkan potensi pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) di antara 4.5% hingga 5.5% pada tahun ini dipacu oleh inisiatif-inisiatif baru dan ekonomi global yang semakin pulih.
Gabenor Dr Zeti Akhtar Aziz berkata ramalan pertumbuhan KDNK adalah lebih baik berbanding jangkaan persekitaran antarabangsa, inisiatif baru ekonomi dan program transformasi kerajaan yang mampu meningkatkan keberkesanan dan daya pengeluaran.

"Petunjuk menuding ke arah prestasi yang lebih baik dalam suku pertama tahun ini berbanding suku keempat tahun 2009," kata beliau dalam satu taklimat media semalam bersempena dengan penerbitan laporan tahunan Bank Negara.
Beliau berkata, "negara mencatatkan pertumbuhan pinjaman lebih tinggi untuk suku pertama 2010.  Kita akan mencatat prestasi eksport yang positif dan beberapa petunjuk-petunjuk lain yang menuding kepada prestasi yang lebih baik dalam suku pertama tahun ini."
Menurut beliau, jangkaan pertumbuhan 4.5% hingga 5.5% adalah didasari kepada permintaan domestik yang lebih kukuh dan persekitaran luaran yang semakin baik.
Zeti berkata, pertumbuhan dijangka dipacu oleh aktiviti sektor swasta yang meningkat, disokong oleh sektor awam dan lonjakan permintaan yang tinggi daripada negara-negara di rantau ini.
Menurut laporan tahunan Bank Negara 2009, sektor perkhidmatan dijangka mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, 4.9% dalam 2010 dan kekal sebagai penyumbang utama kepada pertumbuhan KDNK.
Sektor pembuatan diramal mencatat pertumbuhan yang kukuh, 6.5% tahun ini berdasarkan pemerhatian momentum pertumbuhan pada penghujung tahun lalu.
Sektor-sektor lain dijangka berkembang sebagai menandakan permintaan luar dan domestik yang lebih kukuh, demikian menurut laporan tahunan itu.

Yang sama antara 1Israel dan 1Malaysia....

Saya menyemak berita-berita mengenai ‘Satu Malaysia’ khasnya dari laman http://www.1malaysia.com/ dari pena Najib sendiri itu.

Nah, saya terkejut bila membuat perbandingan dengan konsep ‘One Israel’ memang terdapat beberapa perkara persamaan begini:

Najib kata, “Dalam Belanjawan 2010, dan sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk melaksanakan kaedah rawatan perubatan dan piawai paling tinggi untuk semua rakyat Malaysia, saya telah mengumumkan penubuhan Klinik 1Malaysia yang baru di seluruh negara bernilai RM10 juta.

Klinik-klinik ini diilhamkan dalam semangat "Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan" untuk memberikan rawatan kesihatan segera kepada semua rakyat Malaysia di kawasan-kawasan perumahan yang memerlukan perkhidmatan mudah” Sejak 28 Disember 2009, dan pembukaan perkhidmatan pertama di Lembah Pantai, 50 Klinik 1Malaysia telah dimulakan di kawasan-kawasan perbandaran yang terpilih.

Setakat ini lebih daripada 100,000 orang telah mengunjungi klinik-klinik ini (mewakili purata 80 hingga 200 pesakit bagi setiap klinik setiap hari), untuk mendapatkan rawatan mudah bagi penyakit-penyakit seperti sakit kepala dan selesema.

( ini semua untuk mengatasi masalah sosio-ekonomi dan diskriminasi social ) dan bandingkan pula apa Barak lakukan,

“for the poor economic conditions and social discrimination they experienced during the early years of the state. Barak has used many election appearances as opportunities to tell stories about elderly women unable to get hospital treatment, and about the effects of unemployment on families, and to promise remedies. His hope is to gain a "hip-pocket vote" from some segments of the Sephardi community, and as part of this process he needs to overcome the stigma against voting Labor to do it.


Kata Najib, “Dalam satu lawatan terbaru ke Sarawak bulan lepas, saya telah berkunjung ke beberapa petempatan dan kampung di negeri itu, termasuk Nanga Tada yang terletak hampir 80 kilometer di luar Sibu, dalam usaha merapatkan jurang pemisah antara bandar dan luar bandar dalam sosioekonomi kita. Sejenak dalam lawatan itu termasuklah pertemuan singkat saya dengan pasangan Iban yang agak sudah lanjut usia, Medan anak Nunying dan isterinya Landun anak Ngumbang, yang tinggal di Rumah Meruan. Apa yang menghubungkan saya dengan pasangan yang berumur ini merupakan peristiwa paling mencemaskan dan berbahaya dalam kerjaya saya sepanjang 14 tahun menjadi Menteri Pertahanan.”

Pada Julai 2000, satu konfrontasi telah berlaku antara kumpulan penyeleweng Islam, Al-Maunah dan angkatan tentera Malaysia di Sauk, Perak. Saat mempertahankan diri, seorang komando daripada pasukan elit terbunuh ketika bertugas. Beliau ialah Askar Mathew anak Medan, anak lelaki kedua-dua pasangan lanjut usia tersebut. Turut terkorban dalan insiden yang sama ialah pegawai penyiasat polis, R. Sagadevan.

Adakah ini hampir persamaan dengan Barak yang membangkit tragedy berdarah untuk menarik sokongan ramai? Di mana mereka menggunakan pelbagai agensi dan pakar-pakar untuk menjayakan konsep itu?

Baca ini:

On top of the One Israel success and the positive polls, Barak seemed particularly pleased with the results of report by Israel’s State Comptroller, an independent auditing and investigation body, into the 1992 Tzeelim II training accident.

Barak was accused by some of the families of the 5 soldiers killed at Tzeelim of having fled the scene in his helicopter without seeing to wounded soldiers or taking one severely wound man, who later died, with him, and in newspapers reports of possibly having orchestrated an army cover-up of the circumstances behind the incident.

When the report was released on March 15, Barak told the media "The blood libel to which I fell victim for several years, as a man and as chief of staff, comes to an end today." The report exonerates him of both charges: it found that he did not leave until after all the wounded had been evacuated, and that there had been no cover-up.


Najib juga cuba menggunakan pihak agama dan cuba memancing PAS di saat bahtera mereka hampir karam. Mari kita baca tindakan Barak bagi mengatasi kelemahan partinya bagi menghadapi pilihanraya berikutnya.

Levy is of Moroccan origin, and himself the product of one of the poorer Sephardi neighbourhoods. He was originally a protege of Likud Prime Minister Menachem Begin, but after Begin’s departure from the political scene, came into conflict with his successors, Shamir and Netanyahu, over social welfare for his constituents and his own ambitions within the Likud party.

This eventually led to the formation of his Gesher party, first as a faction within the Likud and later as an independent party. Conflicts over Netanyahu’s failure to implement promised social spending led Levy to leave the governing coalition last year. Barak has been reaching out to Sephardi voters since his selection as Labor leader, for instance, by offering a public apology for Labor’s past policies, and clearly hopes that the addition of Levy and Gesher can win him some votes in the Sephardi sector.

One Israel faces significant competition for Sephardi votes from the Centre Party leader Yitzhak Mordechai, a Kurdish Sephardi, and the religious Shas party, which is able to garner almost all the religious Sephardi vote. Meimad, it is also hoped, can attract some religious voters to Labor. Religious voters, who are about 20% of the Israeli population, are even less likely to vote for Labor than Sephardi voters. In many religious neighbourhoods in 1996, votes were 98% for Netanyahu, and only 2% for Labor leader Peres.

For its future political survival Labor must increase its vote among religious and Sephardi Israelis because demographics are against the Labor party. Political analysts say that changes in Israeli population demographics have made the right-left divide in the Israel population approximately 55%-45% since the late 1970s. And since this period, the Likud has come out ahead in most of the elections.

Furthermore, the faster population growth in the religious and Sephardi communities, as well as the influx of immigrants from the Soviet Union, is making matters worse for Labor as time passes. Unless Labor can re-position itself to capture larger segments of these three communities, it may gradually drift into perpetual opposition and political irrelevance.


Saya kira beberapa pekara di atas memang ada persamaan, sudah terang lagi bersuluh. Dengan konsep ‘One Israel’ itu Barak dengan Parti Buruhnya berjaya dalam pilihanraya berikutnya menentang Netanyahu.

“In the run-up to the election, surveys predicted the party would win 33 seats. However, although One Israel did emerge as the largest faction in the Knesset, its 26 seats was the lowest ever by a winning party (Labor's 34 in the 1996 elections whilst running alone had been the previous low). Of the 26 seats, Labor took 22, Gesher 3 and Meimad one”.


Sila baca lebih lanjut di http://en.wikipedia.org/wiki/One_Israel dan http://www.aijac.org.au/review/1999/244/oneisrael.html pihak Pakatan perlu menyimpan maklumat ini segera kerana hantu-hantu BN pasti membuat sesuatu untuk mengelakkan orang ramai akses laman-laman ini. Saya tgk carian melalui Google sukar selepas Anwar menyarankan orang ramai mendapatkan maklumat tentang One Israel.

Origin : Tranungkite

Yip tarik balik peletakan jawatan melalui sms


yip sun onn KANGAR: Ahli Undangan Negeri (ADUN) Titi Tinggi Yip Sun Onn menarik balik perletakan jawatannya berkuat kuasa serta merta melalui khidmat pesanan SMS.

Mengesahkan perkara ini, Speaker DUN Perlis, Yazid Mat berkata, beliau menerima pesanan itu semalam, kemudian menelefon Yip bagi mengucapkan terima kasih kerana menarik balik perletakan jawatan itu.

"Berikutan itu, tiada kekosongan bagi kerusi DUN Titi Tinggi," kata Yazid. Isnin lalu, Yip, 52, mengocak gelombang politik tanah air apabila menyerahkan surat perletakan jawatan, yang membuka jalan kepada pilihan raya kecil di adakan.

Mengikut laporan, beliau tidak berpuas hati kerana tidak dikekalkan sebagai ahli mesyuarat majlis negeri apabila penyusunan semula dibuat baru-baru ini.

Beliau digantikan oleh ADUN Indera Kayangan Dr Por Choo Chor, yang juga setiausaha MCA negeri.

- Bernama

‘Pampers’ dan Zulkifli


Oleh Roziyah Mahamad
Sejurus Ahli Parlimen (MP) Kulim Bandar Baharu, Zulkifli Noordin dipecat dari PKR, kita diingatkan oleh MP berkenaan agar membawa `pampers' sekiranya berada di Parlimen nanti.
"Sudah tentu kita percaya YB Zul akan menggemparkan semua yang ada di Parlimen bahkan kita yang di luar Parlimen kerana melihat kepada kesungguhan beliau bercakap.
"Hari ini tibalah YB Zul bangun di Parlimen untuk mengambil giliran membahas titah DYMM YDP Agung," kata Adun Titi Serong, Drs. Khalil Idham Lim dalam blognya.
Beliau berkata, Zulkifli bercerita tentang bagaimana beliau 'ditawarkan' dengan habuan yang boleh 'menggugat iman' agar beliau membuat akuan bersumpah tentang penglibatan Najib dan Rosmah di dalam kes pembunuhan Altantuya.
"Apabila dia memulakan perbahasannya, kita menanti bilakah masanya yang sesuai untuk kita mula memakai 'pampers'.
"Ada di antara kita sudah bersedia untuk memakai pampers kerana YB Zul mungkin akan mendedahkan siapakah orang yang menawarkian habuan itu.
"Adakah ianya Datuk Seri Anwar, Datin Seri Wan Azizah, Tuan Guru Nik Aziz, Lim Kit Siang atau mungkin Ibrahim Ali kalau tidak Zahrain 'The Dog Attack'?
"Malangnya, cerita itu terhenti setakat itu dan tiadalah jadi kita untuk memakai pampers," kata Khalil Idham.
Bagi beliau, Zulkifli gagal membuat kegemparan setakat ini meskipun sedikit 'gempar' yang murahan dan melucukan seperti yang telah dilakukan oleh Zahrain 'The Dog Attack'.
Khalil Idham lim dalam blognya mempersoalkan kaitan Zulkifli dengan kes altantuya.
"Jika dahulu kita masih ingat di mana Balasundram telah membuat dua akuan bersumpah dalam tempoh tidak sampai 24 jam, itu dikira lojik kerana Bala ada kaitan dengan kes tersebut.
"Bala adalah Penyiasat Persendirian yang diupah oleh Razak Baginda iaitu salah seorang yang didakwa terlibat di dalam kes tersebut kemudiannya dibebaskan.
"Tetapi YB Zul apa kaitannya? Mengapa perlu `diupah' beliau untuk membuat akuan bersumpah? Mungkin kerana YB Zul adalah salah seorang Peguam yang pada mulanya akan mewakili salah seorang sidituduh dalam kes tersebut tetapi menarik diri akhirnya," tegas Khalil.
Menurut Khalil, Zulkifli terus bercerita tentang mengapa beliau menarik diri dari menjadi Peguambela kepada salah seorang dari tertuduh.
"Beliau mendakwa ada `pihak ketiga' yang mencampuri urusannya menyebabkan beliau menarik diri kerana ingin berlaku adil terhadap sidituduh.
"Sekali lagi kita merasakan perlu `pampers' dipakai pada waktu beliau mendedahkan kisah ini,"kata Zulkifli lagi.
Khalil berkata semua tertumpu dan memasang telinga untuk mengetahui siapa `orang ketiga' itu. Malangnya, cerita terhenti setakat itu sahaja.
Khalil mempersoalkan mengapa kedua-dua kisah yang ada potensi untuk `membanjirkan' dewan Parlimen dengan `air kencing' terhenti setakat itu sahaja dan hanya zulkifli sahaja yang mengetahuinya.
Khalil dalam kenyataannya tidak mahu hipokrit terhadap Zulkifli.
"Tahniah, kerana setakat ini berjaya dan mampu bercakap untuk menyokong keadilan terhadap Anwar di dalam kes liwatnya.
"Jika beliau tidak berani bercakap seperti itu sekali pun, kita masih ada ramai lagi MP yang berani untuk bercakap tentangnya.
Bagi Zulkifli, apa yang benar dari mulut zulkifli harus disokong dan bersangka baik.
Cuma bagi Khalil Idham, apa yang tidak patut pada zulkifli adalah berada di dalam Parlimen kerana beliau tidak lagi mewakili pengundi-pengundi yang mengundinya atas tiket PKR dahulu.

KUALA LUMPUR : Sejurus Ahli Parlimen (MP) Kulim Bandar Baharu, Zulkifli Noordin dipecat dari PKR, kita diingatkan oleh MP berkenaan agar membawa `pampers' sekiranya berada di Parlimen nanti.

"Sudah tentu kita percaya YB Zul akan menggemparkan semua yang ada di Parlimen bahkan kita yang di luar Parlimen kerana melihat kepada kesungguhan beliau bercakap.

"Hari ini tibalah YB Zul bangun di Parlimen untuk mengambil giliran membahas titah DYMM YDP Agung," kata Adun Titi Serong, Drs. Khalil Idham Lim dalam blognya.

Beliau berkata, Zulkifli bercerita tentang bagaimana beliau 'ditawarkan' dengan habuan yang boleh 'menggugat iman' agar beliau membuat akuan bersumpah tentang penglibatan Najib dan Rosmah di dalam kes pembunuhan Altantuya.

"Apabila dia memulakan perbahasannya, kita menanti bilakah masanya yang sesuai untuk kita mula memakai 'pampers'.

"Ada di antara kita sudah bersedia untuk memakai pampers kerana YB Zul mungkin akan mendedahkan siapakah orang yang menawarkan habuan itu.

"Adakah ianya Datuk Seri Anwar, Datin Seri Wan Azizah, Tuan Guru Nik Aziz, Lim Kit Siang atau mungkin Ibrahim Ali kalau tidak Zahrain 'The Dog Attack'?

"Malangnya, cerita itu terhenti setakat itu dan tiadalah jadi kita untuk memakai pampers," kata Khalil Idham.

Bagi beliau, Zulkifli gagal membuat kegemparan setakat ini meskipun sedikit 'gempar' yang murahan dan melucukan seperti yang telah dilakukan oleh Zahrain 'The Dog Attack'.

Khalil Idham lim dalam blognya mempersoalkan kaitan Zulkifli dengan kes altantuya.

"Jika dahulu kita masih ingat di mana Balasundram telah membuat dua akuan bersumpah dalam tempoh tidak sampai 24 jam, itu dikira lojik kerana Bala ada kaitan dengan kes tersebut.

"Bala adalah Penyiasat Persendirian yang diupah oleh Razak Baginda iaitu salah seorang yang didakwa terlibat di dalam kes tersebut kemudiannya dibebaskan.

"Tetapi YB Zul apa kaitannya? Mengapa perlu `diupah' beliau untuk membuat akuan bersumpah? Mungkin kerana YB Zul adalah salah seorang Peguam yang pada mulanya akan mewakili salah seorang sidituduh dalam kes tersebut tetapi menarik diri akhirnya," tegas Khalil.

Menurut Khalil, Zulkifli terus bercerita tentang mengapa zulkifli menarik diri dari menjadi Peguambela kepada salah seorang dari tertuduh.

"Beliau mendakwa ada `pihak ketiga' yang mencampuri urusannya menyebabkan beliau menarik diri kerana ingin berlaku adil terhadap sidituduh.

"Sekali lagi kita merasakan perlu `pampers' dipakai pada waktu beliau mendedahkan kisah ini,"kata Zulkifli lagi.

Khalil berkata semua pasti akan tertumpu dan memasang telinga untuk mengetahui siapa `orang ketiga' itu.

Malangnya, cerita terhenti setakat itu sahaja.

Khalil mempersoalkan mengapa kedua-dua kisah yang ada potensi untuk `membanjirkan' dewan Parlimen dengan `air kencing' terhenti setakat itu sahaja dan hanya zulkifli sahaja yang mengetahuinya.

Khalil dalam kenyataannya jelas tidak mahu bersikap hipokrit terhadap Zulkifli.

"Tahniah, kerana setakat ini berjaya dan mampu bercakap untuk menyokong keadilan terhadap Anwar di dalam kes liwatnya.

"Jika beliau tidak berani bercakap seperti itu sekali pun, kita masih ada ramai lagi MP yang berani untuk bercakap tentangnya.

Bagi Zulkifli, apa yang benar dari mulut zulkifli harus disokong dan bersangka baik.

Cuma bagi Khalil Idham, apa yang tidak patut adalah apabila Zulkifli terus berada di dalam Parlimen kerana beliau tidak lagi mewakili pengundi-pengundi yang mengundinya atas tiket PKR dahulu.